top of page
savanne.jpg
IMG_7071.jpeg

Ето го първият ни и засега единствен конезавод. Нашият Спутник се роди на 3 март 2022 г

СПУТНИК F5 SBT

Сребристо черно петнисто таби

IMG_7399.jpeg
IMG_7494.JPG

Той има много отличителни уши и белези и отлично родословие. Размножаването с него със сигурност ще бъде пълен успех

"Докато човек не обикне животно, част от душата остава непробудена."

Анатол Франс

bottom of page